Přihlášení

Štefanová obdržela Děkovný list od Plzeňského kraje 

V sobotu 7. dubna v odpoledních hodinách přivítali na Krajském úřadu Plzeňského kraje hejtman Václav Šlajz a jeho náměstek pro školství a sport Jiří Struček úspěšné sportovce, kteří na letošních Hrách Zimní olympiády dětí a mládeže získali cenné medaile.

Mezi oceněnými samozřejmě nechyběla ani Vanessa Štefanová, která se coby nejmladší medailistka Plzeňského kraje přišla pochlubit se svým bronzovým úspěchem. Sportovci získali na památku Děkovný list za reprezentaci Plzeňského kraje, poukázku na nákup sportovního vybavení a upomínkové předměty s logem kraje.

Mimo sportovce byli oceněni i trenéři svých úspěšných svěřenců, tedy i Lucie Mužíková.

Hodinu vedenou v přátelském duchu zakončilo povídání nadějných sportovců s oběma představiteli Plzeňského kraje, kteří se medailistů ptali na jejich cíle a přání pro budoucnost.


Ocenění medailistů ZODM 2014 z Plzeňského kraje